Dokumenty

Statut Szkoły po zmianach z dnia 25-04-2024r.
Uchwała nr z dnia 25.04.2024 r. – zmiana statutu
Statut szkoły – ujednolicony z dnia 13.02.2024
uchwała w sprawie zmiany statutu – 13.02.2024r.
Statut szkoły (do 12.02.2024)
Zarządzenie dyrektora – Standardy Ochrony Małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM PRZEZ DOROSŁYCH I ZAPEWNIENIA IM BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU

  Zgoda na udział w zawodach sportowych

  Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia 

Procedura – agresja
Procedura – ewakuacja
Procedura – narkotyk
Procedura – próba samobójcza
Procedura – wypadek
Procedura – wszawica
Procedura zwalniania ucznia w czasie zajęć
REGULAMIN Rady Rodziców
REGULAMIN sali gimnastycznej
REGULAMIN świetlicy szkolnej
REGULAMIN wypożyczania podręczników
REGULAMIN zdalnego nauczania
REGULAMIN wyjscia na basen
REGULAMIN wycieczek w Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu

Dokumenty na rok szkolny 2023/2024

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH NA ROK 2023 2024 
ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KLAS I-III NA ROK SZKOLNY 2023 2024
ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KLAS IV-VIII NA ROK SZKOLNY 2023 2024
ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023 2024

Program doradztwa zawodowego na rok szkolny 2023-2024
Program wychowawczo-profilaktyczny rok szkolny 2023-2024

REGULAMIN ZIMOWISKA ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

Dokumenty na rok szkolny 2024/2025

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA KLAS I-VIII NA ROK SZKOLNY 2024-2025
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024-2025
ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2024-2025