Dokumenty

 

Statut szkoły
Statut szkoły – aktualny
Uchwała w sprawie zmiany statutu
Zgoda na udział w zawodach sportowych
Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

Procedura – agresja
Procedura – ewakuacja
Procedura – narkotyk
Procedura – próba samobójcza
Procedura – wypadek
Procedura – wszawica
Procedura zwalniania ucznia w czasie zajęć
REGULAMIN Rady Rodziców
REGULAMIN sali gimnastycznej
REGULAMIN świetlicy szkolnej
REGULAMIN wypożyczania podręczników
REGULAMIN zdalnego nauczania
REGULAMIN wyjscia na basen
REGULAMIN wycieczek w Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu

Zestaw podręczników na rok szkolny 2022-2023