Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
W ZESPOLE KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: p.  Hanna Łudzik

Zastępca – p. Marta Rambowska

Protokolant: p. Edyta Raczkowska

Skarbnik: p. Paulina Bunik – Snopkowska

 

Przedstawiciele klas:

Lp. Klasa Imię i nazwisko
1. I a Ewelina Grau
2. I b Aleksandra Łangowska – Wlażlak
3. II a Agnieszka Jankowska
4. II b Hanna Łudzik
5. III a Kalinowska Anna
6. III b Marta Sominka
7. IV a Karolina Gutowska
8. IV b Marta Ternowoj
9. V a Magdalena Trzcińska – Labuda
10. V b Karolina Studzińska
11. VIa Joanna Datta
12. VI b Natalia Jakusz – Gostomska
13. VII Lucyna Zaworska
14. VIII a Anna Ebertowska
15. VIII b Paulina Bunik Snopkowska
16. VIII c Katarzyna Marczyk

 

Składka Rady Rodziców w roku szkolnym 2022 / 2023

40 zł na rok

(płatna tylko na pierwsze dziecko – na rodzinę)