Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

W ZESPOLE KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: p.  Hanna Łudzik

Protokolant: p. Joanna Datta

Skarbnik: p. Aleksandra Łangowska – Wlaźlak

Przedstawiciele klas:

Lp. Klasa Imię i nazwisko
1. I a Paulina Nosińska
2. I b Joanna Szala
3. II a Paulina Ebertowska
4. II b Magdalena Zdrojewska
5. III a Agnieszka Jankowska
6. III b Hanna Łudzik
7. IV a Anna Kalinowska
8. IV b Maria Kraśniewska
9. V a Krystyna Guzińska
10. V b Iwona Pażonka – Lipińska
11. VI a Justyna Sadowska
12. VI b Monika Zielińska
13. VII a Joanna Datta
14. VII b Krystyna Tuszkowska
15. VIII Kinga Włoczanko

Składka Rady Rodziców w roku szkolnym 2023 / 2024

50 zł na rok

(płatna tylko na pierwsze dziecko – na rodzinę)