Terminarz w roku szkolnym 2023/2024r.

Harmonogram pracy szkoły

Wydarzenia Terminy
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12. 2023 r.
Ferie zimowe 29.01 – 11.02.2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03. – 02.04.2024r.
Egzamin kl. VIII     14, 15, 16.05.2024r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć

Liczba dodatkowych dni wolnych: 5

 

 

3 na egzamin (w tym czasie wszyscy nauczyciele są w szkole)

02.11.2023r.

03.11.2023r.

02.01.2024r.

02.05.2024 r. ( po 1 Maja)

31.05.2024 r. (po Bożym Ciele)

14, 15, 16.05.2024r. (egzaminy)

Dni ustawowo wolne od pracy 01.11.2023 r. (środa)

01.05.2024 r. (środa)

03.05.2024 r. (piątek)

30.05.2024 r.(czwartek) Boże Ciało

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21   czerwca 2024 r.

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Termin

Temat

31.08.2023 r. Spotkanie dyrekcji, wychowawców, pedagoga, psychologa oraz pedagoga specjalnego z rodzicami dzieci przedszkolnych.
21.09.2023 r. Zebrania z rodzicami: zapoznanie z dokumentami szkoły, wybór klasowej rady Rodziców, zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, planem pracy wychowawczej oraz przedstawienie konkretnych propozycji współpracy.

 

Spotkanie z Radą Rodziców

 

Spotkanie z koordynatorem Szkolnego Wolontariatu.

20.02.2024 r.

23.01.2024r.

Śródroczne zebrania z rodzicami – podsumowanie pracy w I półroczu. Poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze.

Zapoznanie rodziców uczniów klas VIII z warunkami przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

04.06.2024 r. Spotkanie klasowe z wychowawcą – informowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach rocznych z wszystkich zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej ocenie z zachowania wraz z klasami I-III.