Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców 2022/2023

Nauczyciele dyżurują w wyznaczonych dniach i godzinach w każdym tygodniu.