Kontakt

Dane kontaktowe:
Adres:
Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu
ul. Szkolna 22
83 – 423 Wielki Klincz

Telefony:
Sekretariat Zespołu Kształcenia  (tel./fax) 58 686 15 28, (tel) 58 686 15 53
Przedszkole: 58 686 14 13

Godziny pracy sekretariatów:  800 – 1500
Adres e-mail: sekretariat@zkwk.pl

Dane do faktur (pole „nabywca”):
Gmina Kościerzyna Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu
83 – 400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9
NIP: 5911568498

Nr rachunku Szkoły
Bank Spółdzielczy Kościerzyna
40 8328 0007 2001 0011 6701 0001