Kadra

KADRA ZESPOŁU KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU
W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

dyrektor szkoły Iwona Kuśmierczuk
wicedyrektor szkoły Anna Wołoszyk
                                                      NAUCZYCIELE
 

przedszkole

 

Andżelina Troka- Żurawska (zast  Aleksandra Duraj) (3-latki) Agnieszka Grau (pomoc nauczyciela)

Barbara Wendt (4-latki)

Lucyna Wójcik (5-latki)

Anna Lewandowska (6-latki)

edukacja wczesnoszkolna Marta Browarczyk

Anna Ebertowska

Maria Plata

Jagoda Troka

Aleksandra Wardyn

Małgorzata Węsiora

język polski Jolanta Jereczek

Dorota Masiak

Grażyna Nakielska

Grażyna Schmidt

język angielski Anna Grau

Anita Literska

Anna Schutz

język niemiecki Joanna Kreft – Bollin
historia, wos Marzena Kościelska – Pastwa

Monika Węcławik

matematyka Mirosława Daszkowska

Tomasz Grzyb

Iwona Kropidłowska

Iwona Kuśmierczuk

Joanna Łukowicz

przyroda, geografia Ilona Kościelska

Regina Piechowska

biologia, chemia

 

Justyna Brzeska
fizyka Mirosława Daszkowska,

Iwona Kropidłowska

informatyka i edukacja informatyczna Mirosława Daszkowska

Łukasz Flisikowski

Tomasz Grzyb

Joanna Łukowicz

zajęcia techniczne Ilona Kościelska
plastyka Monika Węcławik
muzyka Tomasz Derra

Ziemowit Piotrzkowski

wychowanie fizyczne Zofia Lemke

Lech Lemke

Mariola Cybula

edukacja

dla bezpieczeństwa

Beata Ceplin
religia ks. Wojciech Fertikowski

Dorota Knopik

wychowanie do życia w rodzinie Jan Gołuński
doradztwo zawod.

(II półrocze)

Maria Plata
zajęcia rozwijające (szachy) Ilona Kościelska
język kaszubski Grzegorz Schramke
biblioteka Renata Abramowska
pedagog, logopeda Wioleta Kosznik
gimnastyka korekcyjna Mariola Cybula
n-le  wspomagający Bożena Skwierawska (Ia), Krystian Pałubicki (VIII c)
                                                     ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
sekretariat

administracja

Danuta Jankowska

Hanna Plutowska – sprawy uczniów

Elżbieta Kalkowska

kuchnia Danuta Okrój
konserwatorzy Krystian Bela

Krzysztof Lubecki

woźna Barbara Łukaszewicz
utrzymanie czystości Hanna Murglin (przedszkole)

Monika Marczyk

Małgorzata Okrój

Magdalena Ossowska

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWAWCY 2021 / 2022

KLASA WYCHOWAWCA
I a (int.) Maria Plata
I b Aleksandra Wardyn
II a Małgorzata Węsiora
II b Marta Browarczyk
III a Anna Ebertowska
III b Jagoda Troka
IV a Ilona Kościelska
IV b Jolanta Jereczek
V a Mirosława Daszkowska
V b Marzena Kościelska – Pastwa
VI Grażyna Schmidt
VII a Dorota Masiak
VII b Grażyna Nakielska
VII c Anna Schutz
VIII a Regina Piechowska
VIII b Anna Grau
VIII c (int.) Iwona Kropidłowska