Kadra

KADRA NAUCZYCIELSKA W ROKU SZKOLNYM 2022 /2023

DYREKCJA SZKOŁY
Dyrektor szkoły Iwona Kuśmierczuk
Wicedyrektor szkoły Anna Wołoszyk
NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA
3 – LATKI Anna Lewandowska

Agnieszka Grau- pomoc nauczyciela

4 – latki Andżelina Troka – Żurawska – zastępstwo Aleksandra Duraj
5 – latki Barbara Wendt

Bożena Skwierawska – nauczyciel współorganizujący kształcenie

6 – latki Wójcik Lucyna
NAUCZYCIELE SZKOŁA
J. polski Dorota Masiak

Jolanta Jereczek

Grażyna Schmidt

Grażyna Nakielska

Matematyka Iwona Kuśmierczuk – Dyrektor szkoły

Iwona Kropidłowska

Tomasz Grzyb

Mirosława Daszkowska

Edukacja wczesnoszkolna Natalia Malek

Anna Ebertowska

Maria Plata

Aleksandra Wardyn

Anna Wołoszyk-  Wicedyrektor szkoły

Marta Browarczyk

Jagoda Troka – urlop

Fizyka Mirosława Daszkowska

Iwona Kropidłowska

Przyroda/geografia Ilona Kościelska

Regina Piechowska – urlop

Biologia/ chemia Brzeska Justyna
J. angielski Anna Grau

Anna Schutz

J. niemiecki Joanna Kreft – Bollin
J. kaszubski Weronika Labuda

Grzegorz Schramke – urlop

Historia / WOS Monika Węcławik

Marzena Kościelska – Pastwa

Informatyka Tomasz Grzyb

Łukasz Flisikowski

Mirosława Daszkowska

Plastyka Monika Węcławik
Technika Ilona Kościelska
Muzyka Tomasz Derra

Ziemowit Piotrzkowski

Wychowanie fizyczne Lech Lemke

Mariola Cybula

Krystian Pałubicki

Edukacja dla bezpieczeństwa Beata Ceplin
Religia Ks. Wojciech Fertikowski

Ewa Okrój – Gostkowska

Dorota Knopik – urlop

Wychowanie do życia w rodzinie Jan Gołuński
Doradztwo zawodowe Maria Plata
Bibliotekarka Renata Abramowska
Logopeda Wioleta Kosznik

Marta Browarczyk

Pedagog szkolny Wioleta Kosznik
Pedagog specjalny Adrianna Neubauer

Tomasz Grzyb

Psycholog Dominika Kordecka
Gimnastyka korekcyjna Mariola Cybula
Nauczyciel współorganizujący kształcenie Adrianna Neubauer
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
Sekretariat Danuta Jankowska

Hanna Plutowska – sprawy uczniów

Elżbieta Kalkowska

Kuchnia Danuta Okrój
Konserwatorzy Krystian Bela

Krzysztof Lubecki

Utrzymanie czystości Hanna Murglin- przedszkole

Agnieszka Grau – przedszkole

Barbara Łukaszewicz

Monika Marczyk

Małgorzata Okrój

Magdalena Ossowska

Wychowawcy w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

1. 1a Ebertowska Anna
2. 1b Malek Natalia
3. 2a Plata Maria
4. 2b Wardyn Aleksandra
5. 3a Wołoszyk Anna
6. 3b Browarczyk Marta
7. 4a Węcławik Monika
8. 4b Grau Anna
9. 5a Kościelska Ilona
10. 5b Jereczek Jolanta
11. 6a Daszkowska Mirosława
12. 6b Kościelska – Pastwa Marzena
13. 7 Schmidt Grażyna
14. 8a Masiak Dorota
15. 8b Nakielska Grażyna
16. 8c

Schütz Anna