Konsultacje logopedyczne dla rodziców

Konsultacje logopedyczne dla rodziców poszczególnych klas I – III odbędą się o godzinie 15.00:

dla klasy I – 28 września 2016r.;
dla klas II – 05 października 2016.;
dla klas III – 12 października 2016r.