KONKURS „ZAPROJEKTUJ SZTANDAR SZKOŁY”

     KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT SZTANDARU DLA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W WIELKIM KLINCZU

Informacje ogólne:
  
   14  października  2016r. w naszej szkole będzie miało miejsce doniosłe wydarzenie: uroczyste nadanie  sztandaru 
Szkole Podstawowej w Wielkim Klinczu
oraz 50 – lecie istnienia placówki oświatowej
przy ulicy Szkolnej 10 w Wielkim Klinczu.
  Już dziś uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły przygotowują się do tak ważnej uroczystości. Jednym z elementów tych przygotowań jest zaprojektowanie SZTANDARU SZKOŁY,
który stanie się jednym z symboli naszej placówki.

   Sztandary już od dawna otoczone były należnym im szacunkiem i miłością, dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę. Dzisiaj sztandar szkoły jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

 

Regulamin konkursu

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Konkurs na projekt graficzny sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Klinczu ”, zwanego dalej konkursem jest Dyrektor  Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

3. Osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu: Monika Węcławik.

 

§ 2
Cel i temat

1. Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie wzorcem lub inspiracją do powstania sztandaru szkolnego.

2. Konkurs ma na celu poznanie historii  Polski XVIII i XIX wieku oraz rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.

3. Tematem konkursu jest nawiązanie w projekcie do instytucji jaką była Komisja Edukacji Narodowej – symbole,  znaki graficzne lub postacie związane z Komisją.

4. Projekt powinien uwzględniać następujące elementy:

1) awers – wzorzec urzędowy; prawa strona sztandaru nawiązująca do barw narodowych; wizerunek orła białego;

2) rewers – lewa strona sztandaru ma zawierać pełną nazwę szkoły:

  • Zespół Kształcenia Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej
    w Wielkim Klinczu.
  • oraz obraz graficzny związany z nadanym imieniem (symbol, postać).

§ 3
Uczestnicy

1. W konkursie mogą wziąć udział: 
      – wszyscy uczniowie Zespołu Kształcenia : I – VI SP i I – III G  oraz ich rodzice i dziadkowie;
      – wszyscy absolwenci Szkoły Podstawowej, oraz Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu.

 

§ 4
Warunki uczestnictwa

1. Technika prac dowolna. Format prac A4 lub A3.

3. Praca musi być opisana (imię i nazwisko, klasa).

5. Prace nie podlegają zwrotowi.

§ 5
Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Członków Komisji powołuje Organizator.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

3. Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji, lecz nie później niż 20 czerwca 2016r.

4. Komisja dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej oraz przyzna wyróżnienia

5. Komisja zastrzega sobie prawo do wykorzystania całych projektów bądź ich części lub wykorzystania więcej niż jednego projektu.

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Odwołania nie zostaną uwzględnione.

§ 6
Nagrody

1. Nagroda główna:

  • wykonanie sztandaru wg zwycięskiego projektu;
  • pamiątkowa tabliczka z nazwiskiem autora projektu, która zostanie umieszczona w gablocie, w której przechowywany będzie sztandar;
  • nagroda rzeczowa ufundowana przez dyrektora szkoły;

2. Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia najciekawszych prac, których autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wyróżnione prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatora.

3. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w holu szkoły w czasie trwania nadania sztandaru w październiku 2016r.

4. Wyniki konkursu również zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone 
w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej szkoły.

3. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać  u p. Moniki Węcławik sala nr 11.