Pierwszaki roku szkolnego 2016/2017

Wykaz dzieci zakwalifikowanych
do klasy I Szkoły Podstawowej
w Wielkim Klinczu
na rok szkolny 2016/2017

 

Binek Jakub
Cieszyński Marcel
Dobbek Jakub
Dobbek Sławomir

Grau Ksawery
Grau Oliwier
Kamiński Maurycy
Kerlin Amelia
Komar Filip
Neubauer Kinga
Sabisz Emilia
Tuszkowska Kinga
Włoczanko Ada