… BY DZIECI BYŁY BEZPIECZNE …

SZANOWNI RODZICE!

W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZENIEM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

PROSZĘ O ZASTOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH ZASAD:

 

  1.  Od godziny 8.15 SZKOŁA JEST ZAMYKANA, A OSOBY POSTRONNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PODANIA CELU WIZYTY.
  2.  DZIECI NA ZAJĘCIA PRZYPROWADZAMY PUNKTUALNIE .
  3.  PO PRZYPROWADZENIU DZIECKA OPUSZCZAMY BUDYNEK SZKOŁY.
  4.  DZIECI ODBIERAMY ZE SZKOŁY O DOKŁADNIE OKREŚLONYM CZASIE.
  5.  WSZYSTKIE SPRAWY/ROZMOWY Z NAUCZYCIELAMI PROWADZIMY PO ZAJĘCIACH PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TERMINU, A NIE W TRAKCIE LEKCJI! (Z WYJĄTKIEM SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH).

 

                                       DYREKTOR ZESPOŁU KSZTAŁCENIA