SZTANDAR

 

Zbieramy fundusze na sztandar !!!

Pole tekstowe:  W związku z jubileuszem 50-lecia szkoły, organizujemy uroczyste obchody tego wydarzenia, które odbędą się 10 listopada 2016r.
W trakcie uroczystości naszej szkole zostanie przekazany sztandar. W realizację tego przedsięwzięcia wkładamy własne środki i siły, lecz nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów.
Dlatego liczymy na wsparcie przyjaciół szkoły. Wpłaty prosimy kierować na konto: Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Wielkim Klinczu; 
nr rachunku: 86 8328 0007 2001 0003 9882 0001
z tytułem wpłaty „Jubileusz”.
Jednocześnie informujemy, że w przyszłym tygodniu harcerze będą zbierali pieniądze na ten cel wśród uczniów.  

Z góry bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy, łącząc wyrazy szacunku za okazaną nam przychylność i otwarte serca.

                                                        Wojciech Drzewiński                          
                                                         Dyrektor Zespołu Kształcenia