INFORMACJA

W związku z powrotem uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej uprzejmie informuję, że plan lekcji oraz godziny dowozów nie ulegają zmianie tzn. harmonogram pracy szkoły (w tym świetlicy i dożywiania) jest taki, jak przed świętami. […]