RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KL. I-III „NIEDZIELA W MOJEJ RODZINIE”

REGULAMIN:

  1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas  I – III.
  2. Termin składania prac konkursowych trwa do piątku 7 maja 2021 roku.
  3. Przedmiotem konkursu jest: wspólne rodzinne spędzanie wolnego czasu w niedzielę (dopuszczalna jest pomoc rodziców i dziadków przy wykonaniu pracy).
  4. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na to, jak istotną rolę w życiu każdego dziecka pełni rodzina i bliskie relacje pomiędzy członkami rodziny. To powierzone dzieciom zadanie jest zaproszeniem do refleksji nad wartością rodziny, a także podkreśleniem znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego.
  5. Prace należy wykonać na kartkach bloku rysunkowego – technika i format dowolny.
  6. Do rysunku, na odwrocie pracy należy dołączyć informację ( nazwisko, imię, klasa).
  7. Na zwycięzców (trzy pierwsze miejsca) czekają nagrody i wyróżnienia.
  8. Prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane na wystawie w Kościele Parafialnym pw. Świętej Rodziny, a następnie w naszej szkole.
  9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych na stronie internetowej i podczas wystawy prac plastycznych.

Organizatorami konkursu są panie:  Renata Abramowska i Ewa Gostkowska – Okrój

 

PRACE  NALEŻY  ODDAĆ  DO  BIBLIOTEKI  –  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !