OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”

Konkurs odbył się na przełomie miesięcy styczeń – marzec w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Ch. Andersena w  Radomiu. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Wydział Sztuki UTH w Radomiu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu  i MCSW „Elektrownia” w Radomiu.

Do konkursu mogli przystąpić uczniowie w wieku 6-15 lat. Każda placówka mogła wysłać maksymalnie 5 prac plastycznych. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności przeżywania i dostrzegania piękna w baśniach H.Ch. Andersena, wyrażanie poprzez środki plastyczne specyficznej atmosfery baśni H.Ch. Andersena. Prace plastyczne należało wykonać dowolną techniką na kartkach bloku rysunkowego formatu A5, A4, A3.

W Ogólnopolski Konkurs Plastyczny włączyła się nasza szkoła. Prace plastyczne z naszej placówki zgłosiły panie: Renata Abramowska i Anna Wołoszyk.

Uczestnicy konkursu:

  1. Duraj Blanka kl.1a
  2. Trzcińska Julia kl. 3a
  3. Makowska Paulina kl.3b
  4. Marczyk Julian kl. 3b
  5. Kerlin Krystian kl. 5

W dniu urodzin Hansa Christiana Andersena 02.04.2021r. Jury podało do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia konkursu. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem nadesłano 2232 prace z całej Polski. W miesiącu maju nastąpi otwarcie  wystawy pokonkursowej w formie prezentacji multimedialnej.

Niestety tym razem naszym uczniom nie udało się zdobyć nagrody. Cieszymy się bardzo i jesteśmy dumni, że nasi uczniowie są aktywni i tak chętnie  biorą udział  w konkursach. Dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie i godne reprezentowanie naszej szkoły.

 

 Renata Abramowska i Anna Wołoszyk