Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Antonina Cieplińska kl. VIIa

Karolina Wysiecka kl. Via

Pola Pażontka-Lipińska kl. Vb

Blanka Duraj kl. IVa

Wiktor Wardyn kl. VIIa

Opiekunowie SU: Anna Schutz, Anna Grau i Bożena Skwierawska