Materiały dla uczniów

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania

 


PZO – z muzyki w klasie VII
PZO – WOS
PZO – w-f klasy IV-VIII
PZO – technika
PZO – religia
PZO – plastyka
PZO – przyroda
PZO – matematyka
PZO – j. polski
PZO – j. niemiecki klasa VII
PZO – j. angielski klasy IV-VIII
PZO – informatyka
PZO – historia
PZO – fizyka
PZO – edb
PZO – chemia
PZO – biologia