Materiały dla uczniów

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania

 


 

PZO-wos
PZO-historia
PZO z matematyki
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACJI
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2023 2024
Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki
Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki
Przedmiotowe zasady oceniania z biologia i chemia