Projekty

Projekty szkolne rok 2023/2024


 

„bez OGRÓDEK o bioróżnorodności!”

Uczniowie klas drugich przystąpili do projektu realizowanego we współpracy z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, dotyczącego ochrony środowiska.

Działania zaproponowane w projekcie wzbogacą bioróżnorodność terenów przy 2 szkołach oraz siedzibie CIEE/TPK. Remizy, miejsca stanowiące schronienie oraz bazę pokarmową dla zwierząt, zostaną uzupełnione tablicami edukacyjnymi, stając się doskonałą „żywą” pomocą dydaktyczną. Ważnym aspektem projektu będzie kampania edukacyjna oraz cykl warsztatów dla zróżnicowanych grup odbiorców.

Anna Ebertowska


Międzynarodowy Program „Kraina Teatru”

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 3a będą realizować zadania zgodnie
z założeniami Międzynarodowego Programu „Kraina Teatru”. Celem programu jest rozwijanie wrażliwości i wyobraźni artystycznej do literatury i sztuki, pobudzanie umiejętności komunikacyjnych, odkrywanie empatii, doskonalenie pamięci i koncentracji oraz rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Dzięki udziałowi w zajęciach rozwijających kreatywność uczniowie odkryją iż, teatr to sztuka ożywiania marzeń, odkrywania tożsamości i tworzenia głębszych relacji z drugim człowiekiem i całym światem.

Maria Plata

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Luźne lekcje z naukowcami – poznajemy i eksperymentujemy

Uczniowie klasy 3a w tym roku szkolnym dołączyli do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Luźne lekcje z naukowcami – poznajemy i eksperymentujemy”. Celem projektu jest przybliżenie dzieciom znanych postaci ze świata nauki, rozbudzanie zainteresowania światem nauki, rozwijanie kreatywnego oraz twórczego myślenia oraz nauka poprzez doświadczenia i zabawę.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobędą wiedzę na temat znanych naukowców oraz zdobędą nowe doświadczenia, a także rozwiną zainteresowania dotyczące nauki oraz eksperymentowania.

Maria Plata

PROJEKT EDUKACYJNY

NATALKA I ANTEK

W ŚWIECIE WIELKIEJ MATEMATYKI

W roku szkolnym 2023/2024  uczniowie klasy 1a i 1b wezmą udział w projekcie edukacyjnym pt.: „Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki”. Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie zadań metodą projektu. Projekt jest zgodny z podstawą programową i kierunkami polityki oświatowej na aktualny rok szkolny.

     Moduły wchodzące w skład projektu w których uczniowie będą brać udział:

 • Matematyka w szkole
 • Matematyka na dworcu kolejowym
 • Matematyka na kartce świątecznej
 • Matematyka na basenie
 • Matematyka w budowaniu klocków
 • Matematyka w prognozie pogody
 • Matematyka w tańcu
 • Matematyka w książce i bibliotece

     Dzięki realizacji poszczególnych modułów, uczniowie rozwiną swoje kompetencje kluczowe, które są podstawą do osiągnięcia sukcesu w życiu szkolnym.

 Anna Wołoszyk, Jagoda Troka

 

 

Projekty szkolne rok 2022/2023


 

PROGRAM „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Uczniowie klas 1a, 1b, i 3a w roku szkolnym 2022/2023 biorą udział w bezpłatnym projekcie „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Celem programu jest:

 • Popularyzacja ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu.
 • Wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci.
 • Zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu i ruchu.
 • Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

Program skierowany do uczniów jest jednym z największych ogólnopolskich programów o ekologii skierowanych do dzieci.

Anna Ebertowska, Anna Wołoszyk, Natalia Malek


Ciekawscy trzecioklasiści. Dlaczego wszystkie pytania są dobre?

W tym roku szkolnym klasa 3b  realizuje projekt Fundacji „Uniwersytet Dzieci”.  Ciekawscy trzecioklasiści. Dlaczego wszystkie pytania są dobre?

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia  związane z tematyką podstawy programowej do klasy 3.

Dzieci przeniosą się do odległych miejsc na mapie. Sprawdzą, czy szkło przemaka, policzą planety w Układzie Słonecznym, dowiedzą się, co jest dziełem sztuki i czy w Afryce buduje się pałace.

Podczas lekcji projektowych uczniowie, pracując indywidualnie i w grupie, nauczą się koncentrować na zadaniu, będą trenować krytyczne myślenie, kreatywność i rozpoznawanie emocji. Poczują, że pogłębianie wiedzy to przygoda, która nigdy się nie kończy.

Marta Browarczyk


Ogólnopolski Projekt„Let’s dance”!

Uczniowie klasy 2a przystąpli do Ogólnopolskiego Projektu „Let’s dance”, który ma na celu aktywizację muzyczno- ruchową. Autorami i koordynatorami projektu są nauczyciele Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 15 w Gliwicach: Katarzyna Kapuścińska oraz Mateusz Płowiec. Udział w projekcie jest wyjściem naprzeciw potrzebom rozwijania zdolności fizycznych oraz muzyczno- tanecznych uczniów. Głównym założeniem pracy jest nauka choreografii do konkretnych piosenek.

Maria Plata


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „MEGAMISJA”

Uczniowie klasy 2a w roku szkolnym 2022/2023 będą realizować zadania
z ogólnopolskiego programu edukacyjnego MegaMisja dla szkół podstawowych, którego organizatorem jest Fundacja Orange. Celem jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów. Dzięki technologiom dzieci mogą uczyć się wielu nowych rzeczy, poznawać świat, rozwijać pasje. Często bardzo sprawnie posługują się tabletem, smartfonem
i innymi sprzętami, ale techniczne umiejętności nie wystarczą, by bezpiecznie korzystać
z internetu. MegaMisja daje solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym dzisiaj nie obędziemy się bez technologii. Przy realizacji wyzwań uczniowie uczą się, jakie treści można publikować w internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki
i filmy.

Maria Plata


Rosnę śpiewająco – z muzyką przez świat

Uczniowie klasy II b w roku szkolnym 2022/2023 realizują Projekt „Rosnę śpiewająco – z muzyką przez świat”. Ideą Projektu jest całoroczna podróż przez wiele zakątków świata  zapoznając dzieci z kulturą muzyczną całego świata. Poprzez zadania zawarte w Projekcie dzieci będą rozwijać się w takich kierunkach jak: śpiew, taniec, gra na instrumentach, słuchanie muzyki, wykonywanie prostych zadań w metodzie aktywnego słuchania muzyki. Głównym celem Projektu jest rozbudzenie u dzieci otwartości na sztukę, chęci współtworzenia i rozwoju pasji twórczych oraz integracja grupy poprzez wspólne działania muzyczne.

Aleksandra Wardyn