Przypominamy….

Dyrekcja Zespołu Kształcenia przypomina, że dni 2 i 3 listopada 2017r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.