KONKURS CZYTELNICZY „KAROLCIA” MARII KRÜGER DLA UCZNIÓW KLAS II-III

Konkurs odbył się 15 lutego 2024 roku w świetlicy szkolnej, był skierowany do uczniów klas II i III. Tematem konkursu była znajomość książki „Karolcia” Marii Krüger. Celem konkursu było rozpowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów oraz kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Organizatorami konkursu były panie: Renata Abramowska, Marta Browarczyk, Maria Plata. Frekwencja uczestników w konkursie dopisała, udział wzięło 23 uczniów.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Nikola Roda kl. 3b

II miejsce – Paulina Gutowska kl.3b

III miejsce – Klaudia Gruba kl. 3b

IV miejsce – Krzysztof Marczyk kl. 3b

V miejsce – Milan Potrawiak kl. 3b

Uczestnicy konkursu:

– Chmielewska Nela kl. 2a

– Ebertowski Natan kl. 2a

– Podolska Aleksandra kl. 2a

– Ternowoj Gracja kl. 2a

– Borkowski – Lis Hubert kl. 3a

– Ebertowska Marta kl. 3a

– Jankowski Dawid kl. 3a

– Kamińska Iga kl. 3a

– Kordel Tomasz kl. 3a

– Kurszewska Oliwia kl. 3a

– Sznaza Nikola kl. 3a

– Szala Maksymilian kl. 3a

– Trzoska Bartosz kl. 3a

– Chajewska Amelia kl.3b

– Czyżewska Pola kl. 3b

– Dufke Oliwia kl. 3b

– Duraj Nikodem kl. 3b

– Gruba Klaudia kl. 3b

– Gutowska Paulina kl. 3b

– Marczyk Krzysztof kl. 3b

– Potrawiak Milan kl. 3b

– Roda Nikola kl. 3b

– Szczyglak Nadia kl. 3b

Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami, nagrodami książkowymi oraz upominkami. Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i liczny udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.

Renata Abramowska,

Marta Browarczyk,

Maria Plata