Warsztaty profilaktyczne

Projekt dofinansowany z budżetu Gminy Kościerzyna

pt.: ,,W Gminie Kościerzyna realizuj marzenia, nie uzależnienia!”.

W dniach 07.03.2024 r. do 08.03.2024 r. uczniowie po raz kolejny wzięli udział w zajęciach profilaktycznych programów rekomendowanych ,,Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” oraz ,,Unplugged”.

Apteczka pierwszej pomocy medycznej jest potrzebna, gdy ktoś się zrani lub skaleczy, by szybko opatrzyć rany, zakleić plastrem zadrapania czy uśmierzyć ból. A co się dzieje, jeśli mamy do czynienia ze zranieniem emocjonalnym? Udział w Programie Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej nauczył dzieci leczenia ran duszy. Dzieci zdobywały wiedzę jak radzić sobie z trudnymi emocjami, odzyskać dobry humor, nadzieję oraz zyskać odporność na zranienia. Nauczyły się koncentrować na tym, co w nich dobre i użyteczne, co służy im zdrowiu i szczęściu. Poznały sposoby na rozwijanie wytrwałości, wiary w siebie, optymizmu, uczciwości. Poprzez pracę w grupach i wcielaniu się w rolę aktorów, dzieci i młodzież rozwijały umiejętności społeczne i emocjonalne, odporność psychiczną oraz optymistyczne podejście do życia. Uczniowie kształtowali umiejętność nawiązywania i utrzymywania przyjaznych relacji z innymi, współpracy w grupie i umiejętności porozumiewania się, rozwijali swoją kreatywność ciekawość i umiejętność uczenia się poprzez rozpoznawanie swoich mocnych stron oraz talentów.

Uczestnicy warsztatów programu rekomendowanego ,,Unplugged” dowiedzieli się, iż zachowanie człowieka determinowane jest przez wpływ takich czynników, jak: postawy, normy społeczne, modelowanie, presja grupy. Poprzez pracę w grupach, scenkach sytuacyjnych dzieci zapoznały się z przejawami nacisku grupowego i sposobów radzenia sobie z nim, pogłębiały wiedzę o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci. Poznały jakie są przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi, zostali wyposażeni w wiedzę o przyczynach i następstwach palenia papierosów oraz poznali sposoby komunikowania swoich emocji oraz asertywnej obrony swoich racji. Zdobyli również inne cenne umiejętności interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich; umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Wioleta Kosznik