Zajęcia z robotyki dla uczniów.

W ostatnim czasie w szkole w Wielkim Klinczu przeprowadzone zostały zajęcia z robotyki. Ich celem było przybliżenie dzieciom i młodzieży zasad inżynierii poprzez zabawę. Podczas zajęć uczniowie budowali  za pomocą klocków Lego robota, zgodnie z podaną instrukcją. Następnie wykorzystując specjalny program dzieci musiały go „ożywić”, czyli zaprogramować. Każdy z uczniów  mógł pobawić się w inżyniera. Zajęcia z robotyki to połączenie konstruowania maszyn oraz  informatyki. Takie warsztaty pobudzają kreatywność uczniów oraz rozwijają umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Praktyczne ujęcie nauki stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych, codziennych lekcji.

Maria Plata