Zajęcia profilaktyczne w bibliotece

W dniu 05.04.2024 r. dzieci z klasy Ia uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych

,,W krainie prawdy i kłamstwa”. Szkoła jest dla dzieci nie tylko miejscem do nauki, ale także przestrzenią, gdzie kształtują się postawy społeczne. W szkolnych murach uczniowie codziennie stają przed wyborami, które testują ich wartości i zasady. W tej dynamicznej i często skomplikowanej rzeczywistości, kłamstwo może wydawać się łatwym rozwiązaniem problemów czy sposobem na uniknięcie konsekwencji. Jednak, każde nieprawdziwe słowo rzuca cień na wzajemne relacje i buduje mur niezrozumienia między dziećmi. Dzieci obejrzały bajkę zainspirowaną XIX wieczną legendą w której spotyka się Prawda i Kłamstwo – odwieczna walka dobra i zła. Opowiadanie zostało przedstawione za pomocą magicznego teatru Kamishibai. Zajęcia miały na celu kształtowanie wrażliwości dzieci, empatii, odpowiedzialności za własne słowa i czyny, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wartości moralnych oraz odróżniania dobra od zła.

Renata Abramowska

Wioleta Kosznik

Jagoda Troka