Warsztaty profilaktyczne

W dniach 20-21 września 2023 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe, które prowadzone były przez Panią terapeutkę dla wszystkich klas.

W środę (20.09) tematyka warsztatów obejmowała zakres dla klas 4-8 “Hejting w sieci – stop mowie nienawiści”.Spotkanie odbywało się w szkolnej świetlicy a uczniowie poszczególnych klas wzięli udział w następującej frekwencji:

4A – 15 uczniów
4B – 17 uczniów
5A – 17 uczniów
5B – 14 uczniów
6A – 20 uczniów
6B – 14 uczniów
7A – 16 uczniów
7B – 15 uczniów
8A – 8 uczniów
Łącznie 134 uczniów z klas 4-8.

Natomiast dla klas 1-3 oraz grupy 6- latków, warsztaty odbyły się w czwartek (21.09), a tematyka obejmowała zakres “Integracja – czyli jak budować prawidłowe relacje z rówieśnikami”. Frekwencja klas 1-3 wyniosła łącznie 96 uczniów , a z podziałem na klasy wyglądało to następująco:

1A – 17 uczniów
1B – 16 uczniów
2A – 15 uczniów
2B – 18 uczniów
3A – 14 uczniów
3B – 16 uczniów
zerówka – 27 dzieci

Dla rodziców również odbyły się warsztaty w dniu 21 września i obejmowały tematykę “Integracja – jak pomóc dziecku budować relacje z rówieśnikami” dla rodziców uczniów klas 1-3 oraz “Cyberprzemoc – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” dla rodziców uczniów klas 4-8. Frekwencja rodziców była dość niska.

Apelujemy i zachęcamy do udziału w tego typu warsztatach, gdyż są one prowadzone przez specjalistów i przekazują ogrom bardzo przydatnej wiedzy.

Warsztaty były refundowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna.

Dominika Kordecka