Warsztaty z doradcami zawodowymi

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia jest jednym z ważniejszych celów wychowawczych naszej szkoły. Treści z zakresu doradztwa zawodowego były i są realizowane w formie warsztatów, lekcji, konsultacji indywidualnych i grupowych.

Dlatego też, w dniu 19.09 2018 r. odbyły się kolejne warsztaty dla  uczniów klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum z doradcami zawodowymi  z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Gdańsku.

W trakcie zajęć młodzież miała możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych poprzez  rozwiązywanie różnego rodzaju kwestionariuszy i testów. Podczas zajęć w grupach nauczyli się określać swoje mocne i słabe strony,   ocenić swój potencjał, potrzebny do właściwego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poznali żelazne zasady, które są najważniejsze przy planowaniu kariery.

Doradcy zawodowi zwrócili uwagę, że wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej jest inwestycją w przyszłość i warto poświęcić temu tematowi swój czas. Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia, w przyszłości zaowocują trafnym wyborem szkoły.

Wioleta Kosznik