SPOTKANIE Z RODZICAMI 06.06.2023 r.

Dnia 06.06.2023 r. (wtorek) odbędzie się spotkanie wychowawców
z  rodzicami zgodnie z poniższym
harmonogramem:

O godz. 15.30 – zebranie ogólne dla rodziców uczniów klas I-III.

O godz. 17.00 zebranie ogólne dla rodziców uczniów IV-VIII.

Tematyka zebrań ogólnych z p. Subkowskim: „ Zaburzenia depresyjne i lękowe” .

Po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami w salach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do udziału w zebraniach.

Dyrekcja Zespołu Kształcenia

w Wielkim Klinczu