„NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK BIBLIOTEKI ”

Podsumowując rok szkolny 2022/2023 wyłoniono „Najaktywniejszego Czytelnika Biblioteki”. Inicjatywa ta ma na celu promowanie i wspieranie aktywności czytelniczej, pozytywnego nastawienia do książki oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, pasji czytania.

Na wyróżnienie zaszczytnym tytułem zapracowała sobie uczennica klasy IIIb Lidia Ebertowska wypożyczając w roku szkolnym 145 książek.  Uczennica wykazała się największą aktywnością czytelniczą, spośród wszystkich uczniów naszej szkoły.

GRATULUJEMY!

 Renata Abramowska