Podsumowanie zbiórki dla schroniska

Na terenie naszej szkoły po raz kolejny odbyła się zbiórka darów dla schroniska „Animalsi” w Kościerzynie. Zbiórka została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski we współpracy z Harcerzami z Wielkiego Klincza.

Celem akcji było przede wszystkim zebranie potrzebnych schronisku rzeczy w tym (karmy, smyczy i koców) dla podopiecznych ww. organizacji. Zbiórka miała również uświadomić uczniom, jak ważna jest bezinteresowna pomoc i zwrócić uwagę, na potrzeby schronisk.

Zebrane dary zostały przekazane przez Harcerki Zosię Snopkowską oraz Kasię Kamińską dla schroniska.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

Samorząd Uczniowski