PIERWSZAKI Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

W pierwszych dniach września uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami odwiedzili bibliotekę.

Celem spotkania było wyjaśnienie uczniom zasad właściwego użytkowania i poszanowania książek, a także zachęcenie pierwszoklasistów do czytania książek, korzystania ze zbiorów biblioteki oraz dostarczenie dzieciom dobrej zabawy. Dzieci poznały zasady korzystania z zasobów biblioteki, zachowania się w bibliotece oraz sposób wypożyczania i oddawania książek. Z wielkim zainteresowaniem słuchały wszystkich informacji. Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć bez głośnego czytania. Dzieci z wielką uwagą wysłuchały bajki „Jaś i Małgosia”. Następnie wykonały pracę plastyczną związaną tematycznie z przeczytaną bajką.

Wszyscy uczniowie po raz pierwszym mieli możliwość samodzielnego wypożyczenia wybranej książki i mam nadzieję, że będą chciały zaglądać do biblioteki jak najczęściej. Niech zapał do czytania trwa bardzo długo i nigdy się nie skończy, by książka stała się przyjacielem każdego ucznia.

 

Renata Abramowska