Mieszkańcy naszych wód – zajęcia w terenie

Uczniowie klas 2a oraz 2b uczestniczyli w ciekawych zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych przez panią Grażynę Sadowską z Wdzydzkiego Parku Narodowego. Tematyka dotyczyła różnorodności organizmów żyjących w wodach. Zajęcia w całości przeprowadzone były w parku na terenie Wielkiego Klincza. Uczniowie podzieleni na grupy przeprowadzili obserwacje przyrodnicze. Za pomocą czerpaka złowili kilka różnych zwierząt bezkręgowych. Posługując się załączonym kluczem odszukali wyłowione okazy. Dzięki ciekawej lekcji przyrodniczej uczestnicy zajęć poznali podstawowe  gatunki bezkręgowców wodnych żyjących w zbiorniku wodnym w okolicach parku.

Maria Plata