„MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ” – konkurs gminny 03.11.2022r

3 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbył się Gminny Konkurs Méster Bëlnégò Czëtaniô – Mistrz Pięknego Czytania po kaszubsku.

           Komisja w składzie: Dariusz Majkowski, Urszula Grulkowska-Tuszkowska, Katarzyna Knopik i Krystyna Freda nie miała łatwego zadania. Uczniowie prezentowali wysoki poziom znajomości języka kaszubskiego, świetnie czytali intepretując wylosowane utwory.

         Jury oceniało czystość i poprawność wymowy, prawidłowe akcentowanie w obrębie wyrazów i większych całości składniowych, melodię wymowy oraz swobodę wypowiedzi.
Naszą szkołę godnie reprezentowali  uczniowie: Paulina Gutowska i Oliwia Kurszewska z kl. II, Blanka Duraj z Kl. III, , Karolina Wysiecka z kl. V , Piotr Datta z kl. VI.