KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III

ZIMA JAK BAJKI” 

W styczniu w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pod hasłem: „Zima jak z bajki”. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.

Celem konkursu było rozwijanie umiejętności plastycznych i aktywności twórczej, a także zwrócenie uwagi na piękno urokliwej pory roku, jaką jest zima.

Prace plastyczne należało wykonać dowolną techniką na kartkach bloku rysunkowego.

 Organizatorami konkursu były panie: Renata Abramowska i Anna Wołoszyk.

Zainteresowanie konkursem ze strony dzieci było bardzo duże, udział wzięło 39 uczniów. Prace plastyczne zostały wyeksponowane na wystawie w szkole.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Paulina Makowska kl. Ib i Krystian Kerlin kl. III

II miejsce – Klaudia Bek kl. IIb i Laura Komar kl. Ia

III miejsce – Ada Włoczanko kl. III i Emilia Sabisz kl. III

Wyróżnienie:

– Józef Gostkowski kl. IIa

Strojk Magdalena kl. IIb

– Borys Las kl. Ia

– Nikola Jankowska kl. Ib

Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami, nagrodami książkowymi oraz upominkami na balu karnawałowym.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Renata Abramowska i Anna Wołoszyk