DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA

W piątek 13 października 2017 roku w naszej szkole świętowaliśmy przypadający na 14 października DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.

Część artystyczną pt.: „Bal absolwentów” przygotowały dzieci z klasy VI , które zostały przygotowane przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego oraz panią Jolantę Jereczek.  Występ uczniów poprzedziło wprowadzenie sztandaru, a następnie przemówienie  pana dyrektora Wojciecha Drzewińskiego, w którym podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę i zaangażowanie w życie szkoły. Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień. Podczas uroczystości odśpiewano „Sto lat” i rozdano kwiatki wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

Na zakończenie wręczono nagrody zwycięzcom  konkursu, który odbył się z okazji obchodzonego niedawno w naszej szkole Dnia Tabliczki Mnożenia zorganizowanego przez panią Annę Wołoszyk i panią Patrycję Szlagowską.

 

Anna Grau