Spektakl profilaktyczny pt. „Labirynt”

W dniu 08.12.2017 r. uczniowie gimnazjum obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „Labirynt”

w wykonaniu aktorów teatru „Kurtyna”. W przedstawieniu poruszono  tematy i problemy bliskie współczesnej młodzieży. Dotyczyły one profilaktyki zachowań ryzykownych; sięganiu po środki psychoaktywne, alkohol, papierosy, uzależnienie od telefonów, komputera, Internetu, a także umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych i stresowych. Młodzież z zaciekawieniem i skupieniem  obejrzała opowieść o rodzicach , którzy pochłonięci swoimi problemami, pogonią za sukcesem w pracy i pieniędzmi, zapomnieli o istnieniu własnej córki, która nie radząc sobie z problemami wkroczyła na drogę uzależnienia.