Projekt” Kaszubskie Żagle Wiedzy”

W ramach powyższego projektu szesnastu uczniów z naszej szkoły odbyło praktyczne zajęcia żeglarskie i warsztaty teoretyczne, mającymi na celu przygotowanie do zajęć na wodzie.  Zajęcia praktyczne odbywały się w PCM Garczyn, natomiast z teorią uczestnicy zapoznawali się podczas zajęć w szkole. Młodzież uczestniczyła w trzech weekendowych biwakach i jednym obozie letnim. Miejsce biwakowe było na terenie Ośrodka Gminy Kościerzyna w Garczynie. W czasie pobytu obywały się zajęcia przygotowujące uczniów do doskonalenia techniki żeglarstwa. Każdy uczestnik projektu otrzymał dyplom ukończenia szkolenia żeglarskiego w projekcie “Kaszubskie Żagle Wiedzy”. Uczennice: Helena Breska, Nicola Raczkowska, Zuzanna Czapiewska i Edyta Flisikowska zdały egzamin praktyczny i teoretyczny, zdobywając patent żeglarza jachtowego.  Egzamin zdały również panie Mariola Cybula i Ilona Kościelska. Uczniowie, którzy nie ukończyli czternastu lat i brali udział w projekcie, będą mogli podejść do egzaminu w przyszłym roku.

Ilona Kościelska 

« z 2 »