Giełda szkół ponadgimnazjalnych

Dla absolwentów naszego gimnazjum nadchodzi czas ostatecznej deklaracji wyboru dalszej drogi kształcenia. Aby ułatwić podjęcie tej ważnej i czasami trudnej decyzji nasza szkoła podejmuje szereg działań, m.in. organizuje regularne spotkania młodzieży wszystkich klas gimnazjalnych z doradcą zawodowym p. Mirosławem Molendowskim,  podobne spotkania ze specjalistami OHP z Gdańska, możliwość indywidualnych konsultacji dla uczniów klas trzecich. W poniedziałek 22 maja, na nasze zaproszenie przybyli reprezentanci kilku szkół ponadgimnazjalnych, aby przedstawić swoje oferty edukacyjne. Tego dnia gościliśmy                          przedstawicieli Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 („Ekonomika”), Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 („Budowlanki”), Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 („Drzewnej”) w Kościerzynie oraz Zespołu szkół Rolniczych z Bolesławowa.