Praca szkoły od 26 października 2020r.

W związku z podjętymi decyzjami o zmianie organizacji nauczania informuję, że Szkoła Podstawowa w Wielkim Klinczu będzie od poniedziałku pracowała według następujących zasad:

  1. Klasy I – III mają zajęcia w normalnym trybie, bez zmian, zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
  2. Wszystkie zajęcia w klasach IV – VIII będą prowadzone zdalnie.
  3. Plan zajęć dla klas IV – VIII nie ulega zmianie, tzn. każda lekcja zaczyna się i kończy zgodnie z obowiązującym rozkładem godzinowym. Uczniowie są zobowiązani do pracy w tych godzinach w domu, oraz do stosowania regulaminu pracy zdalnej.
  4. Dotyczy to również zajęć indywidualnych, chyba, że nauczyciel w porozumieniu z dyrekcją i rodzicami ustali inną godzinę.
  5. Zostają utrzymane, bez zmian, godziny dowozów i odwozów.
  6. Zostają utrzymane, bez zmian, godziny świetlicy szkolnej.
  7. Obiady dla uczniów klas I – III będą wydawane jak dotychczas.
  8. Szkoła dysponuje stacjonarnymi zestawami komputerowymi, które może użyczyć w razie potrzeby.
  9. Przedszkole, podobnie, jak klasy I-III pracuje bez zmian.

 

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA