Doradztwo zaw.

UWAGA

Pragnę poinformować, iż Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie, otrzymał zgodę na uruchomienie kolejnej klasy mundurowej.

Klasa liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym.

 

Test sprawnościowy odbędzie się 14 czerwca br. o godzinie:

– 9.30 na bieżni w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Kościerzynie, ul Kartuska 48 (bieg na 50 m, 800 m i 1000 m)

po zakończeniu biegów

– pozostałe konkurencje na hali sportowej SOKOLNIA przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 1
w Kościerzynie, ul. Sikorskiego 1.

Na stronie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie, w zakładce Rekrutacja znajdują się dokładne informacje dotyczące Testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy liceum
o profilu wojskowym
.

 

KLASA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO REALIZUJĄCA PROGRAM MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ (ZAJĘCIA PRAKTYCZNE BĘDĄ REALIZOWANE W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ)

Klasa wojskowa jest dla tych z Was, którzy chcą spędzić cztery lata liceum maksymalnie aktywniena poligonach, ucząc się technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych. To kierunek dla młodych ludzi zainteresowanych militariami i wojskiem. Do pracyw służbach mundurowych potrzebni są ludzie o szerokich horyzontach myślowych, posiadający umiejętność pracy w zespole, łatwość podejmowania decyzji, kreatywnego działania, radzenia sobiew trudnych sytuacjach.

Propozycja skierowana jest do uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu wojskowości i służb mundurowych wzbogaconą o szereg zajęćpraktycznych:

 • w ramach przedmiotu przygotowanie wojskowe uczniowie poznają zadania z zakresu obrony powszechnej państwa oraz wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych,
 • nabędą umiejętności i zasady strzeleckie,
 • poznają zasady terenoznawstwa,
 • zapoznają się z musztrą oraz ceremoniałem wojskowym,
 • zdobędą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa obywateli oraz państwa,
 • poznają w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów resuscytacyjnych,
 • nabędą wiedzę dotyczącą współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych (zagrożenia terrorystyczne, pożary, powodzie, skażenia chemiczne itp.) oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • poznają etykę zawodów służb mundurowych,
 • rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie ułatwi zrozumienie problemów współczesnego świata, stosunków i konfliktów międzynarodowych, zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i światowego.

Co zyskasz kończąc szkołę ?

 

 • możliwość aplikowania do pracy w formacjach Wojska Polskiego lub innych służbach mundurowych
 • ukierunkowanie do kontynuowania nauki z zakresu wojskowości lub ratownictwa medycznego na poziomie licencjackim lub wyższym
 • możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach zagrożenia

Warunek rekrutacyjny dla kandydata:

 • kandydat dla klasy OPW musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie (lekarz rodzinny, pierwszego kontaktu)
 • test sprawności fizycznej

 

Jak wygląda nauka w liceum ogólnokształcącym o profilu wojskowym?

Klasa gwarantuje dobre przygotowanie do zdobycia świadectwa maturalnego, które umożliwi podjęcie nauki na wyższych uczelniach. Profil klasy jest tak przygotowany, by uczniowie mogli rozszerzyć swoje zainteresowania związane ze służbami mundurowymi oraz poszerzyć wiedzę o problemachi zagrożeniach współczesnego świata. Po ukończeniu klasy, która gwarantuje wszechstronne przygotowanie sprawnościowe istnieje możliwość rozpoczęcia kariery w Narodowych Siłach Rezerwowych, Obronie Terytorialnej Kraju, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, jak również w szeregach Wojska Polskiego jako zawodowy szeregowy.

W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące oraz:

 • Języki obce: angielski, niemiecki,
 • Przedmioty rozszerzone: język angielski, fizyka
 • Przedmioty dodatkowe: samoobrona, podstawy wiedzy o służbach mundurowych,
 • Obozy szkoleniowe z ukierunkowaniem na ćwiczenia wojskowe i ratownicze,
 • Zajęcia praktyczne – zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia terenowe itp.
 • Wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy.

 

Jaką szkołę wybrać?

Niedługo koniec szkoły podstawowej. Pojawiają się pytania: „Co dalej? Która szkoła ponadpodstawowa będzie tą najlepszą? A następnie – jakie wybrać studia? A może zamiast studiów szkoła policealna, kurs kwalifikacyjny lub rozpoczęcie pracy?”

Te pytania są bardzo ważne, kluczowe dla każdego z Was.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, masz do wyboru:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące
 • 5-letnie technikum
 • 3-letnią szkołę branżową I stopnia

Szkoły branżowe zastąpiły wcześniejsze szkoły zawodowe. Różnią się tym, że po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, możesz kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia i tam zdać maturę, doskonaląc się jednocześnie w wybranym zawodzie.

Również liceum i technikum kończą się egzaminem maturalnym i otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Jeśli je otrzymasz, możesz kontynuować naukę na studiach. Bez matury będziesz mógł kontynuować naukę jedynie w szkole policealnej.

Przypominam: po ukończeniu liceum zdobędziesz wykształcenie średnie ogólne. Dzięki technikum możesz zdobyć tytuł technika (po zdaniu odpowiednich egzaminów), a szkoła branżowa I stopnia umożliwi zdobycie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Jak dobrze wybrać szkołę średnią?

Liceum, technikum, czy szkoła branżowa? Co będzie najlepsze dla mnie? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy:

 • Plany na przyszłość, zainteresowania, potrzeba czasu, temperament i charakter, samodzielną decyzję, aspirację oraz stan zdrowia.

W zakładce doradztwo zawodowe umieszczane będą informacje dotyczące rekrutacji do poszczególnych szkół średnich w powiecie kościerskim oraz niezbędne dokumenty. Ponadto znajdziecie tutaj spis zakładów pracy przyjmujących na praktyczną naukę zawodów
w przypadku wyboru Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Kościerzynie.

 

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych Powiatu Kościerskiego – YouTube

Zapraszam do obejrzenia materiału gdzie dowiecie się, jak działa system naboru, na co zwrócić uwagę aby postępowanie naborowe zakończyło się sukcesem i wreszcie jakie są kluczowe terminy, których nie należy lekceważyć.

Nabór do szkół ponadpodstawowych 2022/23 – YouTube

Zachęcam także do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej:
https://nabor-pomorze.edu.com.pl

 

Maria Plata