POŻEGNANIE

Księże Piotrze!

Był Ksiądz wielkim przyjacielem naszej szkolnej społeczności. Pamiętamy tyle dobrych rzeczy, które Ksiądz dla nas uczynił. Msze święte na rozpoczęcie i zakończenie każdego roku szkolnego, lekcje religii, spotkania z młodzieżą, a przede wszystkim zawsze dużo ciepłych słów, niezmiennej pogody ducha, mimo różnych trudności. W kościele i w szkole, przy okazji spotkań z nauczycielami. Doceniałeś Księże Piotrze naszą dobrą współpracę i tak jak my mówiłeś, że dla wychowania młodego pokolenia niezbędna jest współpraca rodziny, szkoły i kościoła. Rozumieliśmy się doskonale. Zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Wojciech Drzewiński
Dyrektor Zespołu Kształcenia