CZYTAMY Z KLASĄ

LEKTURKI SPOD CHMURKI
MODUŁ III

Czy można zdalnie zrealizować projekt? Oczywiście. Klasie II b świetnie się to udało. Uczniowie klasy II B zakończyli pracę nad III modułem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego wspierającego czytelnictwo wśród uczniów klas I – III pt. „ Czytam z klasą” – lekturki spod chmurki”. Spośród zaproponowanych do każdego modułu lektur, jako trzecie zadanie uczniowie przeczytali wybrane wiersze Jana Brzechwy  i Juliana Tuwima. 
Podczas pracy z wierszami uczniowie wykonali szereg wspaniałych zadań. Każdy miał możliwość wybrania zadań, które go ciekawiły. I w taki „ zdalny” sposób jedni uczniowie wykonali plakaty zachęcające do czytania wierszy, inni wykonali prace i prezentacje o autorach a jeszcze inni przygotowali teatrzyki kukiełkowe lub przebrali się za wybrane postacie z wierszy. Uczniowie w ciekawy sposób zaprezentowali głównych bohaterów wierszy, wykonali również wspaniałe i pomysłowe gry planszowe dotyczące wybranego wiersza. 

W taki sposób udało nam się zakończyć III moduł i tym samym cały projekt mający na celu rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci. Były to wspaniałe lekcje czytelnicze ;-))

Anna Wołoszyk