Spotkanie z policjantem

Dnia 28 września w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem. Tematem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w drodze do i z przedszkola. Policjant rozmawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zwrócił też uwagę na obowiązek używania elementów odblaskowych. Dzieci znają nr alarmowe, na które miałyby zadzwonić gdy coś się wydarzy i jakie informacje musiałyby przekazać operatorowi numeru alarmowego. Dziękujemy serdecznie za spotkanie i cenne rady.