Kołka

Kółko rozwijające – Lucyna Wójcik, Barbara Wendt, Sabina Zaborowska – poniedziałek 13.00-13.30 z 6 latkami

Kółko muzyczno-ruchowe – Monika Dufke, Anna Jankowska-środa 13.00-13.30 z 6 latkami p. Lucyny

Kółko kreatywne – Karolina Dorau-wtorek 13.00-13.30 z 6 latkami p. Barbary

Kółko sportowe – Aleksandra Duraj-poniedziałek 13.13.30 z 5 latkami