Ramowy plan dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu „Niezapominajka”

7:00-9.00 zabawy wg inwencji dzieci

w kącikach tematycznych ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i  wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

9.00-9.30 śniadanie

czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.30-11.30 zajęcia edukacyjno- wychowawcze

zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe

11.30-12.00 obiad, drugie śniadanie

czynności samoobsługowe; ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

12.00-14.00 relaksacja

zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym

14.00-14.30 podwieczorek

czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

14.30-16.00 zabawy integracyjne

gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno- techniczne, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci