Ramowy plan dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3,4,5 i 6-letnich

(8:00–13:00 realizacja podstawy programowej)

 

 

7.00 – 8.00

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, służące realizacji pomysłów dzieci.

Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe. Słuchanie utworów literatury dziecięcej.

 

8.00 – 8.20

 

Schodzenie się dzieci. Zabawy wg zainteresowań dzieci. Organizacja zajęć dodatkowych. Ćwiczenia poranne. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi. Zajęcia z języka angielskiego i rytmiki.

 

8.20 – 8.30

 

Prace porządkowe. Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne w łazience.

 

8.30 – 9.00 8.30 (5,6, – latki); 9.00 ( 3,4 – latki) – Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

 

9.00 – 10.30

 

 

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego; rozwijanie aktywności dzieci w różnych sferach; zabawy swobodne dzieci.

 

10.30-11.30 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

 

11.30-12.00

 

Czynności samoobsługowe, obiad, drugie śniadanie.
12.00-13.00 Relaksacja, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela, ćwiczenia utrwalające wiadomości, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych.

 

13.00-14.00

 

Zajęcia dodatkowe (religia, tańce, logopedia, gimnastyka korekcyjna, kółka dodatkowe). Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, zabawy w kącikach zainteresowań.

 

14.00.14.20 Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek.

 

14.20-16.00

 

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne z inicjatywy dzieci, gry edukacyjne i planszowe przy stolikach, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Zabawy na placu przedszkolnym.