Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas I-III pt. „Jesień na Kaszubach”

CEL KONKURSU

      Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej u uczniów, popularyzacja zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego, kształtowania jego fauny i flory na terenie Ziemi Kaszubskiej.

ZASADY UCZESTNICTWA

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – III uczęszczających na zajęcia z języka kaszubskiego
  2. Każdy z autorów przygotowuję jedną pracę plastyczną.
  3. Format prac – A3 , A4
  4. Techniki plastyczne: rysunek i malarstwo (kredki, farby plakatowe, akwarele, akryle, farby olejne, pastele suche i olejne)

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa. Czekają nagrody!

Pracę należy wykonać do 20 października 2023!

Serdecznie zapraszam
Weronika Labuda