Informacja

Drodzy rodzice,

zwracamy się do Państwa, aby prosić o zachowanie spokoju i rozwagi w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Drogą służbową poinformowano Dyrekcję Przedszkola „Niezapominajka” o zdarzeniu, które zaszło poza terenem przedszkola. Podjęliśmy czynności wskazane w zaleceniu, czyli dnia 25.09.2021 poddaliśmy przedszkole dezynfekcji przez firmę specjalistyczną. Jesteśmy w stałym kontakcie z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, wychowawczyni grupy sześciolatków otrzymała wskazówki do dalszej pracy z dziećmi, które w razie potrzeby otrzymają wsparcie z Poradni. Obecnie jesteśmy na etapie organizacji spotkania z pediatrą oraz ekspertem z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na które zaprosimy wszystkich chętnych rodziców naszych wychowanków.

Dyrektor Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu
Iwona Kuśmierczuk