Żywa lekcja historii

Żywa lekcja historii w Wielkim Klińczu.

W piątek, 18 września 2015 r. w Zespole Kształcenia w Wielkim Klińczu miała miejsce żywa lekcja historii poświęcona 35-leciu powstania NSZZ „Solidarność” z udziałem JANA ANTCZAKA, zasłużonego działacza naszego Związku od 1980 r., więzionego w stanie wojennym.

Spotkanie zostało przygotowane przy współpracy dyrektora Wojciecha Drzewińskiego, który w latach 90-ych pełnił m.in. funkcję delegata WZD Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego. Przybył również wójt Gminy Kościerzyna – Grzegorz Piechowski, który na prośbę Z. J. Brzezińskiego już w lutym br. przyjął honorowy patronat nad obchodami tej ważnej rocznicy. Inicjatorami lekcji byli Zdzisław i Elżbieta Brzezińscy, nauczyciele i działacze NSZZ „Solidarność” od 1980 r.

Rocznica powstania „Solidarności” uświadomiła nam, że chociaż zmieniła ona oblicze Polski, a nawet Europy, to w świadomości młodego pokolenia Polaków nie zajmuje poczesnego miejsca. Aby przybliżyć młodzieży narodziny wielkiego ruchu społecznego w sierpniu 1980 r. – bezkrwawej rewolucji, zamiast nudnych referatów i podniosłych akademii lepiej organizować w placówkach oświatowych żywe lekcje historii, zapraszać do udziału w nich jeszcze żyjących uczestników tamtych wydarzeń.

W ponad dwugodzinnym spotkaniu uczestniczyli uczniowie kilku starszych klas gimnazjalnych. E. i Zdz. Brzezińscy opracowali scenariusz oraz zaprezentowali staranną i bardzo interesującą ekspozycję (z własnych zbiorów archiwalnych) towarzyszącą edukacyjnemu spotkaniu. Inicjatorzy lekcji zredagowali kilka planszy z oryginalnymi plakatami sprzed 35 lat. Na wystawie nie zabrakło 21 postulatów Sierpnia 80, kalendarium powstania NSZZ „Solidarność”, autentycznych, głównie związkowych wydawnictw nielegalnych i mnóstwo druków ulotnych, gazetek, czasopism z lat 1980-1981 i późniejszych. Uwagę uczniów przyciągały oprawione roczniki tygodników, w tym najważniejszego rocznika „Tygodnika Solidarność”, zawierającego wszystkie wydane wówczas numery. W części wstępnej wystąpił dyrektor szkoły, który jako historyk w sposób zwięzły i przystępny dla młodzieży przedstawił najważniejsze etapy współczesnej historii Polski aż do fazy podpisania Porozumień Sierpniowych. Głos zabrali również Zdz. i E. Brzezińscy, którzy podkreślili, że Sierpień 1980 r. był najpiękniejszą wiosną w ich życiu, cytując Adama Mickiewicza: "Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,

Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu."

Zdz. Brzeziński, świadek wydarzeń grudniowych w 1970 r. zaprezentował oryginalny, zakupiony wtedy przez niego dziennik „Głos Wybrzeża” z datą 18.12.1970 r.

Najważniejsze jednak okazało się i niezapomniane wrażenie wywarło na wszystkich bez wyjątku obecnych spotkanie z panem Janem Antczakiem (78 lat), bezkompromisowym, odważnym i bohaterskim działaczem NSZZ „Solidarność”, więzionym w okresie stanu wojennego. W sierpniu 1980 r. był organizatorem strajku w ZPS Lubiana, a od września 1980 r., przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym wprowadzonym 13 grudnia 1980 r. został aresztowany i uwięziony w Starogardzie Gd. Za nielegalną działalność związkową został skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na 1 rok i 2 miesiące więzienia. W 2008 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Młodzież z zapartym tchem słuchała opowieści o stanie wojennym, represjach, „ścieżkach zdrowia”, okrucieństwie stosowanym przez służbę bezpieczeństwa wobec opozycji.

Klamrami spinającymi całość spotkania było wysłuchanie na początku pieśni „Mury” Jacka Kaczmarskiego i odśpiewanie na zakończenie uroczystości solidarnościowego hymnu „Żeby Polska była Polską” Jana Pietrzaka.

Trzeba podkreślić bardzo pozytywny klimat i poparcie dla idei Solidarności, którą okazuje dyrektor Wojciech Drzewiński, grono pedagogiczne oraz uczniowie. Główny bohater niezwykłej lekcji, pan Jan Antczak oraz Zdzisław i Elżbieta Brzezińscy w podziękowaniu za trud i wysiłek włożony w przygotowanie spotkania pokoleń otrzymali od gimnazjalistów przepiękne wiązanki kwiatów.

Żywa lekcja historii oddziaływała na emocje młodzieży, budziła patriotyzm oraz umożliwiła poznanie najnowszych dziejów naszej Ojczyzny. Szkoda, że te zagadnienia są całkowicie pomijane w aktualnie obowiązującym programie nauczania bardzo ważnego przedmiotu na etapie kształcenia w klasach gimnazjalnych. Dzięki takim lekcjom, jak zrealizowana w szkole w Wielkim Klińczu zmniejszamy lukę w historycznej edukacji młodzieży.

Drugi etap spotkania był kontynuowany w innej części szkoły w mniejszym gronie z nauczycielskim aktywem Koła NSZZ "Solidarność". Pan Jan Antczak przy skromnym posiłku, kawie i cieście (które zapewniła E. Brzezińska i jej koleżanki z PZERI) opowiadał o ludziach tamtej epoki, których blisko znał, a którzy zachowywali się różnie w okresie stanu wojennego, nie zawsze chwalebnie.

Z informacji, które posiadamy wynika, że placówka w Wielkim Klińczu, jest jedyną nie tylko w Gminie Kościerzyna, ale w całym rejonie kościerskim, która w tym roku uczciła takim mocnym akcentem 35-lecie powstania NSZZ "Solidarność".

(Zredagowali: Elżbieta i Zdzisław Jan Brzezińscy, inicjatorzy lekcji)

gallery

DSC03234 Ekspozycja 1  DSC03235 Ekspozycja 2  DSC03237 Ekspozycja 3  DSC03239 Ekspozycja 4  DSC03262 JAN ANTCZAK (oraz Zdz. i E. Brzezińscy)  DSC03254 Dyrektor szkoły  DSC03250 Młodzież  DSC03244 JAN ANTCZAK (z prawej) i dyrektor szkoły Wojciech Drzewiński  DSC03262 JAN ANTCZAK (oraz Zdz. i E. Brzezińscy)