Zostać strażakiem …

Wielu z nas w dzieciństwie chciało zostać strażakiem. Ratować ludzkie życie, pomagać starszym osobom, ściągać koty z drzew… Część chłopców z klasy 6b w ramach wolontariatu przynależy do Ochotniczej Straży Pożarnej, dlatego też wpadli na pomysł, aby przybliżyć kolegom i koleżankom specyfikę zawodu strażaka. W tym celu samodzielnie przygotowali prezentację multimedialną związaną z tematem, a także zaprosili Strażaka z OSP w Wielkim Klinczu – pana Radosława Zwarę, który opowiedział o niebezpieczeństwach towarzyszących jego pracy, ale także ogromnej satysfakcji i poczuciu spełnienia. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy reagować w sytuacjach zagrażających życiu. Podczas zajęć nabyli również wiedzę i umiejętności, które na pewno wykorzystają w przyszłości.

 Jolanta Jereczek