Zmiana terminu spotkania z rodzicami

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu, termin spotkania z rodzicami został zmieniony z 20.02.2024r. na 23.01.2024r.
Szczegóły dotyczące zmiany dostępne są w „Terminarzu spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024”.