ZIELONA SZKOŁA W WYGONINIE – BIWAK KLASY VIII

Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej  w Wielkim Klinczu w ciągu trzech dni od 16 do 19 października mieli szansę i czas  na  rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów. Kształtowaliśmy w uczniach potrzeby podporządkowania się określonym regułom gier i zabaw poprzez ukazywanie negatywnych skutków nieprzestrzegania ustalonych zasad. Wychowawca wraz z opiekunami propagował zasady „czystej gry” i  rozwijał wiarę we własne siły, przełamywanie lęków i obaw. Mieliśmy możliwość  uczestniczenia w zabawach na terenie sali gimnastycznej jak i również w plenerze.  Zabawy     w plenerze wymagały  współdziałania grających, przyzwyczajały do rzetelności i uczciwości, uczyły przezwyciężania trudności  i co najważniejsze pokazywały  jak rezygnować z własnych celów dla dobra zespołu: np.  „ Podchody z zadaniami” ,;Świetlik” itp.

 

Monika Węcławik