Zajęcia z profilaktyki

W dniu 20.11. 2018 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia z profilaktyki przemocy. Głównym celem spotkania  było zwiększenie intensywności działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i szkole, podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów w zakresie przyczyn i skutków przemocy, podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie instytucji udzielających pomocy  osobom doświadczających przemocy.

Uczniowie na zakończenie zajęć otrzymali gadżety w formie długopisów oraz  notesów z informacją o adresach i numerach telefonów zaufania.

Wioleta Kosznik