ZAJĘCIA DODATKOWE

Dużym zainteresowaniem naszych wychowanków i ich rodziców cieszy się kółko muzyczno- ruchowe oraz kółko żywieniowe.